فهرست

وجین کردن و خارج ساختن کتب قدیمی فارسی و لاتین از مجموعه کتابخانه

کتابخانه زهراوی دانشکده پزشکی با بهره گیری از متخصصان مجرب و با رعایت اصول استاندارد موفق گردید بیش از ۹۰۰ نسخه از کتب لاتین و فارسی مربوط به ویرایش های قدیمی را از مجموعه خود خارج نماید.