فهرست

شابکای کتابخانه دانشکده پزشکی

 دريافت شابكا برای همه كتابخانه ها رايگان است

نحوه دریافت شابكا:

تكمیل و ارسال پرسشنامه به یكی از دو روش زیر:

نشانی پستی: بزرگراه حقانی (غرب به شرق)، بعدازایستگاه مترو، بلوار كتابخانه ملی ایران، كد‌پستی 1537614111

فاكس: 88644055-021

تلفن: 66576130-021

پست الكترونیكیisil@nlai.ir