فهرست

فهرست منابع کتابخانه

منابع موجود در کتابخانه دانشکده پزشکی بالغ بر ۲۳۷۵۰ نسخه کتب فارسی، بیش از ۵۸۰۰ نسخه کتب لاتین، ۲۴۶ نسخه کتب مرجع می باشد. همچنین ۳۲ عنوان نشریه ادواری فارسی و لاتین که بصورت اهدائی ارسال می گردد درکتابخانه نگهداری می شود.

برای مشاهده و جستجوی منابع کتابخانه دانشکده پزشکی  اینجا کلیک کنید.